Linia de rentat multiformat

01/02/2016

Nou desenvolupament de màquina multiformat per ser utilitzada per un únic operari.

Línia de rentat i bufat automàtic per diferents formats de caixes dissenyada per ser utilitzada per un sol operari.