Túnel de rentat i assecat d'ENVASOS | mod. TSB

10/07/2019

Equips de doble línia pel rentat d'envasos de diferentes mides

 

  • Túnels automàtics, compactes i d'òptimes prestacions.
  • Diferents fases de rentat per una neteja completa, segons necessitats específiques d'higiene.
  • Diferents sistemes d'escalfament d'aigua.
  • Rentat i assecat de safates, pots i envasos varis de diferents mides.

 

Més informació a RENTAT I ASSECAT DE POTS