Rentat 'PALOTS'

Mod. PA

Línies automatitzades de rentat de 'palots'.

 • Produccions mitjanes: 40-60 palots/hora
 • Túnels de rentat automátic compactes de gran potència i òptimes prestacions.
 • Diferents fases de rentat per una neteja completa, segons necessitats específiques d'higiene.
 • Diferents sistemes d'escalfament d'aigua.

Elements opcionals:

 • Dosificació de producte químic per millor resultat higiènic, amb bombes dosificadores d'alta eficiència.
 • EconoSystem: sistema d'estalvi d'aigua d'esbandit.
 • Zona de bufat per una primera eliminació d'agua de rentat.
 • Mòduls adicionals d'assecat, per un resultat completament sec
 • Rampes motoritzades d'entrada i sortida.
 • Voltejadors gravitatoris de sortida.
 • Voltejadors motoritzats d'entrada i sortida.
 • Apiladors i desapiladors a l'entrada i a la sortida.
 • Cintes d'alimentació a l'entrada.
 • Cintes d'acumulació a la sortida

SECTORS:

        


 QUALITAT DINOX:

 • Disseny específic per cada sector i/o producte.

 • Components i acabats de la millor qualitat.

 • Construcció íntegra en acer inoxidable AISI-304 (o AISI-316).

 • Mínim consum energètic.

 • Mínim manteniment.

 • Simplicitat de funcionament.